Policy för visning

Dessa regler gäller för personer som visas under Avlidna:

Som standard gäller DIS policy att personer som lever eller kan leva idag inte ska visas offentligt.

En person anses inte leva om hon eller han har en dödsnotis med datum minst 10 år tillbaka.

Saknas dödsnotis anses personen inte leva om hon eller han har en sista händelsnotis med datum minst 110 år tillbaka.

Personer som inte har dödsnotiser eller händelsenotiser med årtal anses leva.

Dessutom anses alla datum före år 1500 som ogiltiga.