Vilka platser kom Birgittas förfäder från?

Birgittas farfar Robert föddes och bodde i Julita socken i Södermanland hela sitt liv, liksom hans förfäder.
Birgittas farmor Emma kom från Floda socken. Hon härstammade från Julita respektive Floda socknar i Södermanland.
Birgittas morfar Emil och mormor Emma kom också, liksom deras förfäder, med få undantag, från Julita socken.