Gustaf Östling

Anders Gustaf Östling, min farfars morfar, var uppenbarligen en företagsam person. Från ingenting arbetade han sig upp till att bli fastighetsägare i Gävle.

Han föddes 1826 i Norrtälje, men växte upp i Österlövsta, norra Uppland. 1845 flyttade han, liksom många andra, till storstaden Gävle. Efter två år flyttade han tillbaka och 1848 gifte han sig med den tre år äldre Alma Åkerlöf, född i Österlövsta.

Alma med döttrarna Gustafva och Christina

Han arbetade några år som statdräng på Husby i Vendel innan de flyttade till Gävle 1852. Där bodde de på en rad olika adresser.
Han var laxnotarbetare, dvs. han fiskade lax med hjälp av ett nät som kastades ut och togs ihop vid stranden eller i en båt (se denna artikel om ”Not”).
Troligen fanns det gott om lax i Gavleån på den tiden. I vilket fall måste Gustaf ha arbetat flitigt och sparat ihop så mycket pengar att han 1876 kunde köpa en fastighet på Lotsgränd i Gävle. Där bodde hans familj och efterkommande till långt efter hans död.
Jag har inte kunnat hitta någon exakt uppgift om när han dog, men det måste ha varit mellan 1890 och 1895. Han är inte begravd i samma grav som sin hustru. Kan han ha drunknat och försvunnit under arbetet på sjön?