Vilka yrken hade våra förfäder?

I Lars släkt finns följande yrken nämnda: Bonde, landbonde, torpare, soldat, brukskarl, bruksarbetare, skomakare, kolare, arbetsförman, bleckslagargesäll, brukare, dräng, fördelstagare, kaféinnehavare, laxnotarbetare, pistolsmed, rättare, skogvaktare, tapetserare.

På Birgittas sida finns följande yrken nämnda: Bonde, lantbrukare, torpare, hemmansägare, hemmansbrukare, arrendator, gästgivare, smed, mästersmed, nämndeman, soldat, frikyrkopastor.

(Gäller bara dem som är födda 1900 eller tidigare.)