Per August Rahm Randolph

Per August, min farfarsfar, föddes 1864 på Brommeshult i Virestad i sydligaste Småland (nuvarande Älmhults kommun). Föräldrarna hette Anders Månsson och Christina Bengtsdotter.

Han kom till Stockholm och blev adopterad av Conrad T Rahm och hans hustru Ulrika Carolina.
Han blev bleckplåtslagare och fick jobb i Gävle, där han träffade Gustafva Östling. Farfar August föddes 1885 och August Rahm står som dopvittne. Men han gifte sig aldrig med Gustafva utan for till Amerika samma år och hördes sen inte av mer. Ingen visste vad som hänt honom.

Inte förrän 2021 (136 år senare!) lyckades jag med hjälp av amerikanska släktforskare spåra honom. I USA hade han bytt efternamn till Randolph, gift sig och fått många avkommor, hittills i upp till fyra släktled. Jag har även lyckats få brevkontakt med några av dem.
Det står mer om honom i ansedeln.