Ingift i släkten Strindberg

Strindbergska släktföreningen har givit ut krönikan Släkten Strindberg från Strinne. Denna bok fick Birgitta av vännen och prästen Kåre Strindberg, barnbarn till August Strindbergs bror Axel.

Av boken framgår att sjökapten Emil Strindberg (1864–1917), halvbror till August, var gift med Birgittas farmors moster Ida Malmqvist (1871–1946).