Varför heter vi Östling?

Hela 1700-talet och i början av 1800-talet var Anders det absolut vanligaste pojknamnet i Sverige. Anna var det vanligaste flicknamnet.
Andersdotter var samtidigt det vanligaste efternamnet, Andersson var det näst vanligaste.
Det var alltså inte att undra på att en som hette Anders Andersson ville skilja sig från mängden genom att byta namn.

Min farfars morfars far Anders Andersson, född 1804, hade en tio år äldre syster, Stina. När hon var 17 år, flyttade hon hemifrån Björnö säteri, Frötuna socken, in till Norrtälje stad. Hon bytte då efternamn till Östling, vilket var ett ovanligt namn. År 1820 låg ”Östling” på 397:e plats i listan över de vanligaste efternamnen.

När Anders var 15 år flyttade han också in till stan och härmade sin storasyster i namnfrågan. Man kan ju undra varför de valde just Östling. Kan det möjligen finnas något samband med drängen Pehr Jansson Östling, som kom till Björnö 1803 från granngården Östhamra, där han var född?
Men enligt släktforskaren Maud Svensson var det mycket vanligt att man valde ett namn som påminde om gården, byn eller socknen där man var född och/eller uppvuxen: Östhamra – Östling.
Anders och systern hade säkert ändå hört namnet och tyckt om det.
Före 1901 fanns inget namnskydd och ingen namnansökan – man började bara kalla sig vid det namn man valt.
I Norrtälje blev Anders lärling hos sin systers man, målarmästare Samuel Leijonberg. Senare blev han pistolsmed.

OBS att Birgitta Bjurenvall Östling också växte upp på en gård med samma namn, Östhamra i Munktorp! Det finns bara två Östhamra i Sverige.

Elin Larsdotter och Karin Ericsdotter

Elin Larsdotter, f 1645, var Birgittas farmors mormors mormors farmors mormor, dvs. hon tillhörde tionde generationen före Birgitta.

Karin Ericsdotter, f 1644, är den äldsta anmodern till Birgitta som jag hittat. Hon var Birgittas farmors mormors mormors farfars mor.
Enligt släktforskaren Johan Anell var hon även en anmoder till ambassadören Carl Lidbom, 1926-2004.

Gustaf Östling

Anders Gustaf Östling, min farfars morfar, var uppenbarligen en företagsam person. Från ingenting arbetade han sig upp till att bli fastighetsägare i Gävle.

Han föddes 1826 i Norrtälje, men växte upp i Österlövsta, norra Uppland. 1845 flyttade han, liksom många andra, till storstaden Gävle. Efter två år flyttade han tillbaka och 1848 gifte han sig med den tre år äldre Alma Åkerlöf, född i Österlövsta.

Alma med döttrarna Gustafva och Christina

Han arbetade några år som statdräng på Husby i Vendel innan de flyttade till Gävle 1852. Där bodde de på en rad olika adresser.
Han var laxnotarbetare, dvs. han fiskade lax med hjälp av ett nät som kastades ut och togs ihop vid stranden eller i en båt (se denna artikel om ”Not”).
Troligen fanns det gott om lax i Gavleån på den tiden. I vilket fall måste Gustaf ha arbetat flitigt och sparat ihop så mycket pengar att han 1876 kunde köpa en fastighet på Lotsgränd i Gävle. Där bodde hans familj och efterkommande till långt efter hans död.
Jag har inte kunnat hitta någon exakt uppgift om när han dog, men det måste ha varit mellan 1890 och 1895. Han är inte begravd i samma grav som sin hustru. Kan han ha drunknat och försvunnit under arbetet på sjön?

Vilka yrken hade våra förfäder?

I Lars släkt finns följande yrken nämnda: Bonde, landbonde, torpare, soldat, brukskarl, bruksarbetare, skomakare, kolare, arbetsförman, bleckslagargesäll, brukare, dräng, fördelstagare, kaféinnehavare, laxnotarbetare, pistolsmed, rättare, skogvaktare, tapetserare.

På Birgittas sida finns följande yrken nämnda: Bonde, lantbrukare, torpare, hemmansägare, hemmansbrukare, arrendator, gästgivare, smed, mästersmed, nämndeman, soldat, frikyrkopastor.

(Gäller bara dem som är födda 1900 eller tidigare.)

Vilka platser kom Lars förfäder ifrån?

Lars farfar och farmor föddes och bodde i Gävle hela sitt liv. På farfar Augusts sida härstammar vi från Örkened i nordöstra Skåne och Virestad södra Småland, respektive från Norrtäljetrakten och Vendel m.m. i norra Uppland.

På farmor Esters sida härstammar vi från Valbo, Hemlingby och Älvkarleby utanför Gävle.
Jag hade tidigare inte funnit några belägg för att vi skulle vara släkt med några andra Östlingar än de som pappa Nils gav upphov till, men – Ny gren av släkten Östling upptäckt 2012!

Lars morfar och mormor föddes och bodde i Gävle hela sitt liv. På morfar Emils sida härstammar vi från sjömanssläkter i Öregrund och Älvkarleby i nordöstra Uppland.
På mormor Annas sida härstammar vi från Östervåla i norra Uppland respektive från Hebytrakten i västra Uppland.